Certyfikat integrowanej produkcji – czym jest, dlaczego warto i jak zdobyć certyfikat?

Obecnie coraz większe znaczenie przywiązuje się do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego. W kontekście produkcji rolno-spożywczej, certyfikat integrowanej produkcji pełni ważną rolę jako narzędzie potwierdzające, że rolnik stosuje praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest to swojego rodzaju „pieczęć jakości”, która informuje konsumentów o sposobie wytwarzania produktów rolnych. Przyjrzymy się zatem bliżej temu, czym jest certyfikat integrowanej produkcji, dlaczego jego posiadanie może być korzystne dla producentów rolnych, a także jakie kroki należy podjąć, aby go zdobyć.

Czym jest certyfikat integrowanej produkcji

Certyfikat integrowanej produkcji (ang. Integrated Production Certificate), często określany także jako certyfikat integrowanej uprawy (ang. Integrated Crop Management Certificate) lub certyfikat dobrej praktyki rolniczej, jest dokumentem potwierdzającym zastosowanie zasad zrównoważonej i świadomej produkcji rolnej.

  • Integrowana produkcja rolna opiera się na minimalizowaniu wpływu działalności rolniczej na środowisko naturalne poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, ograniczenie użycia środków chemicznych i szkodnikobójczych, oraz promowanie zrównoważonego gospodarowania ziemią i wodą
  • Celem certyfikatu integrowanej produkcji jest zatem promowanie praktyk rolniczych, które są przyjazne dla środowiska, bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz ekonomicznie opłacalne.
  • Proces uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji zazwyczaj obejmuje przestrzeganie określonych wytycznych dotyczących stosowania nawozów, pestycydów, oraz praktyk związanych z uprawą roślin i hodowlą zwierząt.

Firmy rolnicze, które chcą uzyskać ten certyfikat, muszą przejść przez proces audytu, w czasie którego kontrolowane są praktyki stosowane w gospodarstwie, a także spełnienie określonych kryteriów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Firmą która udziela tego certyfikatu jest np. https://iprcert.pl/ oferując jasny, prosty i przejrzysty proces certyfikowania.

Certyfikat integrowanej produkcji może być ważnym narzędziem marketingowym dla producentów rolnych, ponieważ potwierdza on ich zaangażowanie w praktyki rolnicze sprzyjające ochronie środowiska i zdrowia konsumentów. Klienci, którzy szukają produktów rolnych wytworzonych z poszanowaniem środowiska, mogą preferować produkty pochodzące z gospodarstw posiadających ten certyfikat. Dla producentów może to oznaczać

  • możliwość pozyskania nowych klientów
  • zwiększenie wartości dodanej swoich produktów na rynku
  • wyższe zyski i konkurencyjność

Dlaczego warto zdobyć certyfikat integrowanej produkcji?

Promocja zrównoważonej produkcji: Certyfikat integrowanej produkcji stanowi potwierdzenie, że producent stosuje zrównoważone praktyki rolnicze, minimalizując negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Jest to istotne nie tylko z perspektywy ochrony przyrody, ale również dla konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na sposób wytwarzania produktów spożywczych.

Wyróżnienie na rynku: W dobie wzrastającej konkurencji na rynku rolniczym, posiadanie certyfikatu integrowanej produkcji może być istotnym wyróżnikiem dla producenta. Oznacza to, że jego produkty spełniają określone standardy jakości i bezpieczeństwa, co może przekładać się na większe zaufanie klientów i zwiększenie sprzedaży.

Pozyskiwanie świadomych konsumentów: Coraz więcej osób przykłada wagę do sposobu produkcji żywności i wybiera produkty, które pochodzą z gospodarstw stosujących zrównoważone praktyki rolnicze. Posiadanie certyfikatu integrowanej produkcji może być więc ważnym argumentem marketingowym dla producenta, który chce dotrzeć do tego segmentu rynku i zyskać lojalność świadomych konsumentów.

Jak zdobyć certyfikat integrowanej produkcji?

Pierwszym krokiem w zdobyciu certyfikatu integrowanej produkcji jest zapoznanie się z wymaganiami stawianymi przez instytucje certyfikujące oraz dostosowanie praktyk rolniczych do tych wymagań. Producent powinien także dokładnie przeanalizować swoje gospodarstwo pod kątem spełnienia określonych kryteriów.

Następnie producent musi zgłosić swoje gospodarstwo do odpowiedniej instytucji certyfikującej, która przeprowadzi wstępną ocenę i udzieli niezbędnych informacji na temat procesu certyfikacji. Współpraca z doświadczoną instytucją certyfikującą może ułatwić i przyspieszyć cały proces.

Po dostosowaniu gospodarstwa do wymagań certyfikacji, producent musi przejść audyt przeprowadzony przez certyfikującą instytucję. Podczas audytu kontrolowane są wszystkie obszary związane z produkcją rolno-spożywczą, a także sposób zarządzania gospodarstwem i dokumentacja dotycząca prowadzonej działalności. Po pozytywnym przejściu audytu, producent otrzymuje certyfikat integrowanej produkcji, który może wykorzystać do promocji swoich produktów na rynku.